Poznaj ofertę naszych usług

Maximus

Precyzyjniej się nie da.

Oferujemy serwis w zakresie:

- kompleksowa obsługa budynków biurowych
- sprzątanie biur o wysokim standardzie
- konserwację podłóg kamiennych
- konserwację elewacji
- prace alpinistyczne
- czyszczenie i konserwację wykładzin
- odśnieżanie parkingów, dróg dojazdowych, placów, dachów
- adaptację i remonty biur
- ekspertyzy i wyceny dot. w/w usług
- myjnie samochodowe
- serwis awaryjny 24h

Do wykonywania usług porządkowych we wszystkich placówkach terenowych firmy, zatrudniamy osoby mające przygotowanie techniczne i technologiczne.

Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie BHP, p.poż., Szkolenia specjalistyczne obsługi maszyn, urządzeń i stosowania chemii profesjonalnej. Szkolenia w tym zakresie są uzupełniane na bieżąco w celu nadążania za zmieniającą się technologią i przepisami prawa.

Wyposażenie techniczne zapewnione jest na każdy obiekt usługowy zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z zakresu zamówienia i potencjału osobowego zespołu sprzątającego i obejmuje: Maszyny szorująco-zbierające, polerki wysokoobrotowe, szorowarki, zamiatarki, odkurzacze, myjki wysokociśnieniowe, ciągniki do prac agrotechnicznych, specjalistyczny sprzęt do mycia wysokościowego okien i powierzchni szklanych, itp.
Zobacz jak działamy

kompleksowa obsługa biurowców

sprzątanie biur o wys. standardzie

konserwacja podłóg kamiennych

konserwacja elewacji

prace alpinistyczne

czyszczenie i konserwacja wykładzin

odśnieżanie parkingów, dróg dojazdowych, placów, dachów

ekspertyzy i wyceny dot. w/w usług

adaptacja i remonty biur

czyszczenie myjni samochodowych

serwis awaryjny 24h